about

Syncness is a call, a reminder for the future. A call to remember before it will be too late.

Syncness is an audiovisual interface that researches human ability to relate to beings that are by anthropocentric arborescent taxonomic classifications such as the tree of life considered inferior. It is an invitation to try to vocally sync with crickets and try to evoke a relationship.
The bustle and noise of anthrophony, the humming of cities, machines and roads make the bioacoustic landscapes of other living beings fade away. We almost lost the awareness of other life forms that we are sharing the environment with. However anthropocentric subordination of other creatures is also suppressing the understanding of the animal within us. The language that we use to communicate is human, the voice is of the animal. Is it possible for humans to imagine how it is to have a voice and rhythm encoded into the tissue of the nervous system? Is it possible to imagine that the frequency of the voice depends on the temperature of the environment? How do we hear the voices of soft and fluffy species with big eyes? How do we hear insects that we usually do not even see? Is it possible to understand crickets?

Blog_fotka-pred-Syncnessom_II

The situation in the work Syncness enables us not only to listen to them but to really hear them. The device is an audiovisual interface that creates opportunities for sound synchronisation between human beings and crickets. Identification of signals transmitted by the animals is similar to close encounters of the third kind, but the alienated other is replaced by crickets Acheta domesticus. Syncness is a harmony and cacophony of sound exchanges between the visitor and the animals and presents an attempt to synchronise with the other. It is a first step towards an algorithmic language that would enable non-verbal interspecies communication.
The dialog is transmitted to space via radio as to reflect upon the human urge to find extraterrestrial life. However human species is not even able to understand most of the cohabitants on this planet.

20160212_Syncness-6

Syncness je klic, opomnik za prihodnost. Klic, da se spomnimo, preden bo prepozno.

V hrupu in trušču antropofonije, brnenju mest, strojev in cest izginjajo bioakustične pokrajine drugih živih bitij. Skoraj se več ne zavedamo, s katerimi življenskimi oblikami si delimo prostor. Toda antropocentrično podrejanje drugih bitij potlačuje tudi razumevanje živalskega v nas samih. Govorica, s katero se ljudje sporazumevamo, je človeška, glas je živalski. Ali lahko ozavestimo, kako je imeti glas in ritem vkodiran v tkivo nevronskega sistema? Si lahko predstavljamo, da so frekvence oglašanja odvisne od temperature iz okolice? Kako nam govorijo glasovi mehkih in puhastih bioloških vrst z velikimi očmi in kako glasovi žuželk, ki jih običajno sploh ne vidimo? Ali je mogoče razumeti čričke?

Syncness_IV

Situacija v projektu ‘Syncness’ nam omogoča, da jih ne le poslušamo, temveč zares slišimo. Naprava je avdiovizualni vmesnik, ki interaktivno ustvarja priložnosti za komunikacijo med človekom in črički. Prepoznavanje signalov, ki jih oddajajo živalice, spominja na bližnja srečanja tretje vrste, kjer vlogo alieniranega drugega zasedejo črički Acheta domesticus. ‘Syncness’ je ujemanje in neujemanje zvočnih izmenjav med obiskovalcem in živalicami ter predstavlja poskus sinhronizacije z drugim. Situacija je sinonim za zvočno, vendar ne govorno obliko medvrstnega sporazumevanja. Omogoča iskanje univerzalnega algoritemskega jezika za medvrstno komunikacijo. Je jezik kozmičnih razsežnosti.

Syncness_III

SYNCNESS, 2016
Artists: Saša Spačal, Slavko Glamočanin
Associate professionals : Mirjan Švagelj, Anil Podgornik, Shlosart Metalart
3D modeling and implementation plans: Blaž Šolar
Production: Kapelica Gallery
Photos: Hana Josić and Miha Fras / Kapelica Gallery Photo Archive
Contact: sasa@agapea.si

EXHIBITIONS
Group exhibition
Pixelache festival, Helsinki, Finland [sept 2016]
Solo exhibition
Kapelica Gallery, Ljubljana, Slovenia [jan 2016]